Sunday, March 17, 2013

Så gott som

Jag lovade mig själv att jag skulle städa mitt pärlbord. Inte skapa något. Jag tycker att man kan säga att jag lyckades. Så gott som.

No comments:

Post a Comment