Tuesday, February 25, 2014

Wrong made right

Jag råkade av misstag köpa dubbla motringar när jag egentligen skulle ha köpt enkla motringar. Bestämmer mig för att med varsam hand länka ihop motringarna till en nätt kedja. Ett tidsödande arbete, men förhoppningsvis värt det. 10 mm stora vita jadepärlor blir nog bra till! Wrong made right.

No comments:

Post a Comment