Saturday, December 7, 2013

Fields of gold

"Will you stay with me, will you be my love among the fields of barley?" Att sitta ner vid mina pärlor med skön musik i bakgrunden väcker alla mina sinnen. Skapa, lyssna. Lyssna, skapa. Dagens alster. Lika delar pärlor och innerlighet.

No comments:

Post a Comment