Thursday, July 25, 2013

Phoenix

Med kvällssolen kom ytterligare ett halsband. Amazoniter och agater i en romantisk komposition. Den sirliga nyckeln gör sitt till, förstås. "Din nyckel öppnade mitt hjärta..."

No comments:

Post a Comment