Saturday, April 20, 2013

För dagar då vi behöver extra styrka

Hinduerna kallar det "mala".
Inom den japanska buddhismen kallas det "nenju".
Kineserna kallar det "nian zhu".
Jag kallar det "armband för dagar då vi behöver extra styrka."

1 comment: